Teknik Penulisan di Tabloid

#artikel Tabloid adalah kumpulan berita-olahan atau berita investigatif, artikel, berita atau iklan yang terbit berkala (biasanya tiap minggu), dan dicetak dalam kertas yang ukurannya lebih kecil daripada plano (broadsheet). Tabloid pada umumnya terfokus pada hal –...